Shorthandel – At shorte en aktie

At shorte en aktie eller at gå kort i en aktie referer til det at låne et aktiv for derefter at sælge det markedet. Efter et givent tidsrum skal aktivet leveres tilbage. Aktivet skal derfor købes tilbage på børsen og leveres tilbage til udlåneren. På dem måde kan man opnå man en gevinst (eller tab) hvis det pågældende aktiv falder (eller stiger) i værdi.

Et simplificeret eksempel på shorthandel:

  • Du låner det antal aktier, som du ønsker at shorte.(Eksempel: Du køber 100 aktier til kurs 100 – De koster dig 10.000 kroner)
  • Du sælger de lånte aktier på børsen til dagens kurs.(Eksempel: Du sælger de 100 aktier og modtager 10.000 kroner)
  • Kursværdien falder/stiger, og du køber aktierne tilbage på børsen.(Eksempel: Den shortede aktie falder til 90, hvorefter du køber aktierne tilbage for 9.000 kroner)
  • Aktierne leveres tilbage til udlåneren.(Eksempel: Aktierne tilbageleveres og du har tjent 10.000 – 9.000 = 1.000 kroner på at shorte de 100 aktier)

Hvis kursen på den shortede aktie stiger i stedet, så står man imidlertid med et tab. Shorthandel er derfor risikabelt, da en stor stigning i aktien, betyder, at man kan blive nødt til at lukke sin short. Lukningen sker ved at opkøbe aktierne til en højere pris end hvad de blev købt for.

Prisen på shorthandel

Det er ikke gratis at shorte. For det første skal der udbetales renter til udlåneren af aktierne i den persiode, man shorter. For det andet tager børsen et kurtage for hver handel, hvilket vil sige, at man skal betales et beløb til børsen, når man sælger og opkøber aktierne.

Risiko ved shorting

Det er en større risiko forbundet med en kort position i en aktie fremfor en normal lang position, da du skal betale forrentning på det lånte aktier, udover den risiko du løber ved at gøre investeringen.

Skriv en kommentar