Futurekontrakt

En forewardkontakt er en bindende aftale om en fremtidig levering af et aktiv til en på forhånd aftalt pris mellem en køber og sælger – nøjagtigt ligesom en forewardkontrakt. Den skelsættende forskel er, at man ved futurekontrakter er daglig afregning af eventuelle tab og gevinster i positionen.

Skriv en kommentar