Archive for the ‘Ordbog’ Category

Aktionærfordele – Gunstige fordele til aktionærer · 29 september 2012

Afkast og kursgevinster er ikke de eneste incitamenter til at opkøbe aktier. Mange aktieselskaber tilbyder nemlig også særlige fordele til aktionærene. Aktionærfordele i banksektoren Man oplever ofte i banksektoren, at bankerne tilbyder unikke fordele til aktionærerne i form af højere indlånsrenter, lavere udlånsrenter, gratis kreditkort, rejseforsikringer og årlige middage. Denne slags fordele vil man dog [...]

Stop loss strategien · 29 september 2012

Formålet med en stop loss strategi er at undgå tab ved pludselige kursfald. Det foregår ved, at du opretter en salgsordre på en given aktie, der kun bliver effektueret såfremt aktiens kurs kommer under et bestemt niveau. På den måde kan du undgå at skulle overvåge aktien konstant i frygt for store tab, hvis investeringen [...]

Alt du skal vide om investeringsforeninger · 26 september 2012

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, hvor alle investorers indskud bliver samlet i en fælles pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel af. Denne pulje bliver efterfølgende investeret i værdipapirer – eksempelvis aktier eller obligationer. Fordelen ved dette arrangement er, at alle investorer er fælles om udgifterne og indtægter i forbindelse med investeringerne. [...]

Shorthandel – At shorte en aktie · 8 september 2012

At shorte en aktie eller at gå kort i en aktie referer til det at låne et aktiv for derefter at sælge det markedet. Efter et givent tidsrum skal aktivet leveres tilbage. Aktivet skal derfor købes tilbage på børsen og leveres tilbage til udlåneren. På dem måde kan man opnå man en gevinst (eller tab) [...]

Futurekontrakt · 8 september 2012

En forewardkontakt er en bindende aftale om en fremtidig levering af et aktiv til en på forhånd aftalt pris mellem en køber og sælger – nøjagtigt ligesom en forewardkontrakt. Den skelsættende forskel er, at man ved futurekontrakter er daglig afregning af eventuelle tab og gevinster i positionen.

Forwardkontrakt · 8 september 2012

Generelt om forwardkontrakter En forwardkontrakt er en finansiel kontrakt vedrørende levering af et aktiv på et fremtidigt tidspunkt til pris fastsat i kontrakten. Aktivet modtages på et givent tidspunkt efter kontaktens indgåelse og prisen vil derfor inkludere renterfor perioden mellem kontraktens start og udløb. Samtidig vil der være en gevinst ved at holde aktivet i [...]